KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Odcházíme, abychom vytvořili prostor pro lepší spolupráci
Zpět

Odcházíme, abychom vytvořili prostor pro lepší spolupráci

Přidáno 21. 9. 2017
Ilustrační foto
Společné prohlášení členů KDU-ČSL  působících  v  ZMČ Praha 3 zvolených  na kandidátce Žižkov (nejen) sobě a Výboru Obvodní organizace KDU-ČSL Praha 3
Koalice „Žižkov (nejen) sobě“ (ŽnS) vznikla v reakci na oligarchizaci komunální politiky v Praze 3. KDU-ČSL se stala součástí této koalice, protože to považovala za jediný dostupný způsob, jak dosáhnout toho, aby se poměry v městské části obrátily ve prospěch jejích obyvatel.
V Praze 3 bohužel opravdu došlo k tomu, že osoby a skupiny osob, jimž občané Prahy 3 opakovaně svěřovali správu veřejných věcí, své postavení přestaly chápat jako dočasnou službu ve prospěch celku, ale začaly si je nárokovat jako trvalé vlastnictví a zacházeli s ním jako s nástrojem k prosazování svých potřeb a zájmů.
ŽnS pokládáme za celkově úspěšný projekt, který trend oligarchizace dokázal když ne zcela zastavit, tak alespoň výrazně omezit. Ceníme si toho, že se jej podařilo dovést až k účasti v Radě MČ Praha 3 v letech 2012 – 2014. Jejím hmatatelným výsledkem byly mnohé pozitivní změny, zejména co se týká ochrany a rekultivace veřejného prostoru, občanské obslužnosti, transparentní a systémové privatizace bytového fondu, grantové politiky či fungování společností v majetku Prahy 3.
Po volbách v roce 2014 se ŽnS ocitl v opozici, a to přesto, že ve volbách získal nejvyšší počet zastupitelů. Důvodem byl – jak se ukázalo již bezprostředně po volbách – především malý koaliční potenciál vyplývající z až osobní animozity zástupců ostatních stran vůči některým představitelům ŽnS.
Zastupitelé, které na kandidátku ŽnS nominovala KDU-ČSL, opoziční roli přijali a aktivně se na ní v rámci ŽnS podíleli. Přesto v nich postupně rostly pochybnosti, zda časté svolávání mimořádných jednání zastupitelstva, vyhrocená rétorika a pokusy o vyvolání mediálního zájmu – což byly hlavní nástroje, kterými se ŽnS snažila upozorňovat na některé skutečně problematické kroky Rady MČ Praha 3 – mají i jiný reálný účinek než jen prohlubující se politickou izolaci ŽnS. KDU-ČSL v Praze 3 je  bližší konstruktivní kritika vedení radnice směřující  k zlepšení stavu věcí spíše, než populární útočení za každou cenu.
Největší problém ŽnS nicméně spatřujeme v tom, že v něm přirozený vliv Strany zelených (SZ), daný početní převahou ve společném klubu, přerostl v pozvolnou přeměnu klubu ŽnS v klub SZ de facto. Ti členové klubu ŽnS, kteří nejsou členy SZ, ale  jsou členy strany jiné, se tak ocitli v obtížném postavení. Po konání letošní obvodní konference převládl v nově zvoleném výboru obvodní organizace KDU-ČSL v Praze 3 názor, že uvedená situace naneštěstí nemá lepší řešení než odchod členů KDU-ČSL z klubu ŽnS.
Volební program ŽnS, který zahrnuje spravedlivou bytovou politiku, ochranu zeleně a památek, kultivaci veřejných prostranství a oživení a rozvoj brownfields jako Nákladové nádraží Žižkov, s důrazem na veřejný zájem, považujeme za dobrý a hodláme jej nadále podporovat. Pouze jsme došli k závěru, že se stávající model fungování ŽnS ocitl ve slepé uličce.
Jsme přesvědčeni, že odchod našich zastupitelů z klubu ŽnS bude pozitivním impulsem jak pro partnerské vztahy stran a hnutí, které tvořily ŽnS, tak pro komunální politiku v Praze 3. Našim kolegyním a kolegům ze ŽnS děkujeme za společné úsilí o zlepšení poměrů v Praze 3 a přejeme jim mnoho zdaru. Při prosazování demokracie a veřejného zájmu v Praze 3 jsme připraveni s nimi úzce spolupracovat.
V Praze 3 dne 13. června 2017
MUDr. Vladimír Říha, člen ZMČ Praha 3 a předseda OO KDU-ČSL Praha 3
JUDr. Tomáš Sunegha, člen ZMČ Praha 3 a místopředseda OO KDU-ČSL Praha 3
PhDr. Lýdia Říhová, PhD., členka ZMČ Praha 3 a členka Výboru OO KDU-ČSL Praha 3
Mgr. Vilém Anzenbacher, místopředseda OO KDU-ČSL Praha 3
Mgr. Jiří Král, místopředseda OO KDU-ČSL Praha 3
Antonín Homola, člen Výboru OO KDU-ČSL Praha 3
Ing. Andrea Polívková, členka Výboru OO KDU-ČSL Praha 3
Ing. Jaroslav Tingl, člen Výboru OO KDU-ČSL Praha 3
 
 
 
 
 
 
 
Text prohlášení připravila PhDr. Lýdia Říhová, Ph.D.