Zpět

Ach, už zase dotace

Přidáno 28. 11. 2017
Ilustrační foto
Zastupitelstvo MČ Prahy 3, které se konalo 19.9.2017 opět řešilo svou dotační politiku. Návrh, aby základním kritériem pro udělení jakékoliv dotace byl počet občanů Prahy 3, kteří budou mít z dotačních peněz přímý či nepřímý prospěch a návrh, aby dotace nesměli obdržet podnikatelé, nebyl přijat.

A tak je v zásadách poskytování dotací sice uvedeno, že dotace nesmí být užito k zisku, ale současně podrobnější pravidla připouštějí, aby žadateli o dotaci byli podnikatelé - tedy osoby z principu o zisk usilující. To vše bez možnosti podrobné kontroly účetnictví  podnikatelů, jimž byla dotace poskytnuta.

Úprava dotačních pravidel si tak protiřečí. Když někdo podniká, tak snad podniká za účelem zisku. V opačném případě by podnikatelem nebyl a působil by asi v organizaci neziskové. Nebo by zkrachoval. Ovšem pokud podnikatel podnikáním zisku nedosahuje a ve svém konání setrvává, pak zajisté dotace přijde vhod. Při mém vhledu do malopolitiky v Praze 3 konstatuji, že dotační podporu podnikatelů resp. některých forem podnikání formou dotací ani jedna z vládnoucích stran na radnici zřejmě nikdy ve volebním programu neměla a přes to již roky jsou někteří radnicí podporováni.

Myslím, že by dotační peníze byly lépe využily třeba na opravu chodníků, ve prospěch všech obyvatel Prahy 3.
   
Nabízím tento výpočet :

Jeden m2 chodníkové dlažby stojí 200 Kč. Za případných 10 milionů dotačních korun dá tedy pořídit 50 000 m2. dlažby. Dlažby místo  
rozbitého asfaltu. Chodníku, který slouží všem.

Naše vláda v Praze 3 však preferuje jiné využití  - podporuje např. chuť k jídlu.
Propapáme se k hezké čtvrti ?  
 
JUDr.Tomáš Sunegha, člen KDU-ČSL  zvolený na kandidátce  ŽnS.